Logo Helios Red

Asseco Solutions poskytuje podporu produktu Helios Red a je certifikovaným partnerem společností IBM, Microsoft, Oracle a Hewlett Packard.

Rozjeďte své podnikání s cenově zvýhodněnými komplety - balíčky

Díky jedinečné modulární koncepci produktových balíčků s možností doplnění o další specializované moduly dostanete celé řešení přesně odpovídající Vašim potřebám jako jeden otevřený softwarový produkt, ke kterému nepotřebujete žádné drahé servisní firmy. Každý balíček obsahuje adresář odběratelů a dodavatelů.

Balíček Helios Red Popis CENA

Helios Red Komplet

Kompletní balíček s nejširším výčtem modulů, který roste spolu se zákazníkem - 5 variant dle omezení finančním limitem* pro každý modul.

Obsahuje moduly: Účetnictví nebo Daňová evidence, Bankovní operace, Kniha faktur a pokladna, Fakturace, Skladová evidence, Nákup a prodej, Zakázky, Majetek, Zápočty, Upomínky a penalizace, Obchodní partneři, Maloobchodní pokladna, Kniha jízd (jedno vozidlo), Mzdy a personalistika. Určeno pro síťový provoz. Verze bez omezení obsahuje 6 současných přístupů.

0,2 M obrat* ZDARMA

2 M obrat* 2 300 Kč

4 M obrat* 4 300 Kč

7 M obrat* 16 300 Kč

bez limitu 58 300 Kč

Helios Red Ekonomika

Balíček ekonomických modulů. Vhodné pro firmy z oblasti služeb a obchodu.

Obsahuje moduly: Účetnictví nebo Daňová evidence, Bankovní operace, Fakturace, Majetek, Obchodní partneři, Mzdy a personalistika do 25 výplat, Kniha jízd (jedno vozidlo). Určeno pro síťový provoz.

bez limitu 18 300 Kč

Helios Red Účtárna

Balíček určený výhradně pro účetní a daňové kanceláře podnikající na základě živnostenského oprávnění k tomuto účelu.

Obsahuje moduly: Účetnictví, Daňová evidence, Bankovní operace, Fakturace, Majetek, Mzdy a personalistika do 25 výplat, Kniha jízd (jedno vozidlo) + nadstandard Rozšířená definice vlastních výkazů. Obsahuje 2 současné přístupy. Určeno pro síťový provoz.

bez limitu 8 300 Kč
(neobsahuje moduly: Majetek a Mzdy)

bez limitu 19 300 Kč

Helios Red Maloobchod

Balíček vhodný především pro prodejny nebo přidružené maloprodeje, možno s vlastním vedením účetnictví.

Obsahuje moduly: Účetnictví nebo Daňová evidence, Bankovní operace, Kniha faktur a pokladna, Fakturace, Skladová evidence, Maloobchodní pokladna, Kniha jízd (jedno vozidlo). Určeno pro síťový provoz.

bez limitu 10 300 Kč
(neobsahuje moduly: Účetnictví/Daňová evidence, Bankovní operace)

bez limitu 15 300 Kč

Helios Red Velkoobchod

Balíček vhodný např. pro sklady, velkosklady a obchodní firmy s velkým skladem materiálu, zásob a zboží, které si mohou vést i účetnictví.

Obsahuje moduly: Účetnictví nebo Daňová evidence, Bankovní operace, Kniha faktur a pokladna, Fakturace, Skladová evidence, Nákup a prodej, Kniha jízd (jedno vozidlo). Určeno pro síťový provoz.

bez limitu 10 300 Kč
(neobsahuje moduly: Účetnictví/Daňová evidence, Bankovní operace)

bez limitu 15 300 Kč

Systém lze dále snadno rozšiřovat o další moduly nebo funkce podle aktuálních potřeb firmy.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*PODMÍNKY a upřesnění k balíčkům, definice finančních limitů

  • V ceně modulů a balíčků je zahrnuto jádro systému, které obsahuje adresář firem, síťovou verzi a dvě úrovně členění (v účetnictví čtyři).
  • Balíčky jsou dodávány bez nadstandardních funkcí.
  • Ceny a složení balíčků je neměnné - nelze je prodávat po částech ani vyměnit jeden modul za jiný.
  • Balíčky (mimo Kompletu) lze rozšířit o další modul nebo nadstandardní funkce. Balíček Komplet lze rozšířit jen o funkce, ne o modul.
  • Multilicenci lze přikoupit pouze na celý balíček. V případě dokoupených modulů na tyto dokupy i samostatně.
  • Přechod z jednoho balíčku na jiný je dán rozdílem ceny, minimálně však administrativním poplatkem.
  • V případě přechodu na nový balíček z balíčku, ke kterému již byly dokoupeny funkce, se převedou i tyto funkce. V případě, že nový balíček neobsahuje některé modul(y) původního balíčku, tento modul(y) nejsou předmětem převodu.
  • Přechod za cenu rozdílem je možný za předpokladu zaplacené systémové podpory. V opačném případě se k ceně rozdílem připočítává administrativní poplatek.
  • Administrativní polatek činí 3000,- Kč bez DPH.

Balíčky Komplet - definice limitů:

Limit se počítá za kalendářní nebo fiskální rok vždy od jeho počátku.

Účetnictví

Součet obratů strany DAL účtů třídy 6 (výnosových účtů). V aplikaci Helios Red lze zjistit např. v sestavě:
Vybrat Přehledy/Stav vybraného účtu, zadat období celý rok a do „Třída, skupina, účet“ zadat 6.

Daňová evidence

Součet všech příjmů v pokladním deníku bez počátečních stavů banky a pokladny. U plátců DPH jde o částky bez DPH. V aplikaci Helios Red lze zjistit např. v sestavě:
Vybrat Přehledy/Přehled dokladů, v generátoru zařadit sloupce „Příjem Kč“ a „DPH Kč“ (pouze u plátců DPH), kontroluje se rozdíl těchto hodnot. Ještě je nutné odečíst počáteční stavy (kód 99).

Sklad

Úhrn prodejních cen ze všech výdejek, ceny jsou bez DPH po započtení případných přirážek a slev. V aplikaci Helios Red lze zjistit např. v sestavě:
Vybrat Přehledy/Obratová soupiska zásob, v generátoru zařadit sloupec „Prodej v Kč“.

Mzdy

Úhrn hrubých mezd za kalendářní rok. V aplikaci Helios Red lze zjistit např. v sestavě:
Vybrat Roční zpracování/Roční rekapitulace/Celková, řádek Hrubé + ost.

Majetek

Celková hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkových účetních cenách a celková hodnota drobného majetku v pořizovacích cenách. Není zahrnuta hodnota vyřazeného majetku. V aplikaci Helios Red lze zjistit např. v sestavě:
Dlouhodobý majetek/ Karty, funkce „Souhrnné informace“ (F3), údaj „zůstatková cena účetní – majetek v používání“ + Drobný majetek/ Karty, funkce „Souhrnné informace“ (F3), údaj „pořizovací cena – majetek v používání“.

Kontakt
Sídlo společnosti:
red sol s.r.o.
Podnikatelská 565
190 11 Praha 21 - Běchovice
IČ: 24812871 DIČ: CZ24812871

Jan Roztomilý
Mobil: 608 706 779

e-mail: