Logo Helios Red

red sol implementuje informační systém Helios Red a je autorizovaným partnerem společnosti Asseco Solution.

Asseco Solutions - podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy z produkce Asseco Solutions pokrývají potřeby firem všech velikostí v nejrůznějších oblastech podnikání. Všechny systémy jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů.

Podnikové informační systémy Asseco Solutions jsou vyvinuty tak, aby svým zákazníkům pomáhaly orientovat se v záplavě údajů, které souvisejí s činností každé firmy. Tyto produkty s množstvím specializovaných modulů se vždy přizpůsobí potřebám firmy, bez ohledu na její velikost a oborové zaměření.

Helios Red

Ekonomický a účetní software Helios Red je moderní modulární účetní program pro zpracování komplexní podnikové agendy podnikatelů, malých a středních firem účtujících v účetnictví nebo daňové evidenci.

Jaký je Helios Red systém?

Ekonomický systém Helios Red zahrnuje oblasti finančního účetnictví, lidských zdrojů, skladového hospodářství, oběhu zboží a všech souvisejících a návazných agend. Účetní software Helios Red je vhodný pro použití na jednom počítači (tzv. monoinstalace) nebo počítačové síti až o 20 stanicích. Díky použité architektuře file/server bezpečně funguje na sítích typu PTP i LAN. Je hardwarově nenáročný a ve většině případů nevyžaduje žádný upgrade technického vybavení. Zavedení tohoto účetního programu je velmi snadné a zvládne jej i sám uživatel.

Díky otevřenosti ekonomického a účetního softwaru Helios Red jej lze snadno rozšiřovat a modifikovat podle aktuálních potřeb každého podniku. Promyšlená ergonomie a intuitivnost ovládání tohoto softwaru poskytují uživatelský komfort a velmi rychlé zaškolení obsluhy. K dispozici je podrobná, srozumitelná a přehledná dokumentace v elektronické podobě kontextové nápovědy. Pro první kroky v tomto účetním systému je určena tištěná Uživatelská příručka. Bezpečnost operací na pořízených dokladech je zajištěna systémem automatického vytváření historie dokladů a bezpečnostních protokolů. Neoprávněnému úniku dat lze zabránit hierarchických systémem přístupových práv a hesel uživatelů. Zálohování a archivace veškerých dat je řešena centrálně, vč. automatické kontroly integrity.

Datové výstupy lze z tohoto ekonomického softwaru exportovat ve standardních formátech pro další případné zpracování např. v aplikacích MS Office. Rovněž tiskové sestavy v programu je možné uživatelsky modifikovat s použitím integrovaného editoru. Kromě vytváření papírových sestav lze přímo z aplikace odesílat zprávy i E-mailem.

Ekonomický a účetní software Helios Red je podporován širokou škálou služeb ať už ve fázi instalace nebo následného používání systému. Pořádána jsou školení obsluhy, uživatelé využívají telefonický hot- line i možnost osobních konzultací.

Cenově zvýhodněné balíčky

Díky ekonomickému systému Helios Red mají firmy různé velikosti, právní subjektivity i předmětu činnosti možnost využívat účetní a ekonomický software bez potřeby nákladného vývoje speciálního projektového řešení na míru nebo časově náročné implementace "velkého" systému. Helios Red je moderní účetní a ekonomický systém pro daňovou evidenci nebo účtování ve Windows. Díky jedinečné modulární koncepci produktových balíčků S až XXL s možností doplnění o další specializované moduly dostanete celé řešení přesně odpovídající vašim potřebám jako jeden otevřený softwarový produkt, ke kterému nepotřebujete žádné drahé servisní firmy. Instalace a obsluha je natolik jednoduchá a přehledně popsaná v dokumentaci, že si s ní hravě poradíte sami. Jen těžko budete hledat levnější a efektivnější řešení vašich potřeb v oblasti účetnictví a ekonomiky.

Kontakt
Sídlo společnosti:
red sol s.r.o.
Podnikatelská 565
190 11 Praha 21 - Běchovice
IČ: 24812871 DIČ: CZ24812871

Jan Roztomilý
Mobil: 608 706 779

e-mail: